Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Kliknij przycisk aby pobrać kartę zgłoszeniową dziecka do świetlicy

Wypełnioną kartę proszę dostarczyć do dn. 14 września do sekretariatu szkoły.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status